KATYŃ…OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Edmund Seroka, ur. 11 X 1905 r. w Tarnogrodzie, pow. Biłgorajski zamordowany w Katyniu; porucznik rezerwy, nauczyciel.

Był synem Franciszka i Katarzyny z domu Koza. Miał dwoje rodzeństwa: brata Bolesława i siostrę Józefę. Ukończył Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku.

 

 

Nazwisko i imię uczniów 1922/23

Nazwisko i imię uczniów 1923/24

Nazwisko i imię uczniów 1924/25

Nazwisko i imię uczniów 1925/26

Altszuler Józef

Bartnikowski Henryk

Ataman Julian

Adamus Franciszek Jan

Dziurzyński Tadeusz

Cieśliński Karol

Bauer Zygmunt

Dudziński Stanisław

Konarski Jan

Dubiel Jan

Cap Wincenty

Gdulówna Janina

Kunz Paweł

Firla Józef

Chudzik Jan

Grębowski Karol Zbigniew

Ordyczyński Stanisław

Gdula Stanisław Tadeusz

Hornówna Rachela

Horn Liebe

Podgórski Franciszek

Hajduk Bronisław

Hospod Feliks

Jarosz Eustachy

Uhniat Ludwik

Hoduńko Włodzimierz

Jaszowski Bolesław

Kisielewicz Adam

Gdulówna Jadwiga

Hospodówna Paulina

Leśniakówna Janina

Klimaszewski Zbigniew Aleksander

Makosikówna Maria

Kiszakiewicz Eugeniusz

Reichental Isak

Lanfer Regina

 

Kruk Zygmunt

Miklas Henryk

Mach Józef

 

Larwiński Jan

Mroczkowska Janina

Marchut Franciszek Józef

 

Majkut Wojciech

Serokówna Józefa

Pieniążek Jan

 

Osada Stanisław

Wołoszyn Antoni

Przybylska Michalina

 

Powroźnik Włodzimierz

Żabówka Józef

Pudelbeutel Reisla

 

Przybylski Zygmunt

 

Reichardówna Zofia

 

Rękas Michał

 

Rybowiczówna Janina

 

Rosochacz Roman

 

Seroka Edmund

 

Rutkowski Józef

 

Sokal Jan

 

Selwa Władysław

 

Waniówna Stefania Elżbieta

 

Ślanda Wincenty

 

Zawilska Kazimiera

 

Tryczyński Emil

 

 

 

Walawender Stefan

 

 

 

Wanio Filemon

 

 

 

Wańczyk Michał

 

 

Następnie studiował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego (1931). Był magistrem wychowania fizycznego i prawdopodobnie geografii. W latach 1935 - 1939 był profesorem wychowania fizycznego i geografii w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Bydgoszczy i w Gimnazjum im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu. Ukończył SPRArt we Włodzimierzu Wołyńskim. Do stopnia podporucznika artylerii awansowany 1 stycznia 1934 r.

Jako podporucznik rezerwy w sierpniu 1939 r. został zmobilizowany i brał udział w kampanii wrześniowej w nieokreślonym pułku.W niewyjaśnionych okolicznościach dostał się do sowieckiej niewoli, do obozu jenieckiego w Kozielsku. W kwietniu lub w maju 1940 roku został zamordowany w lesie katyńskim przez NKWD strzałem w tył głowy. Pochowano go w IV Mogile Bratniej w Katyniu prawdopodobnie między 14 a 24 maja 1940r.

Podczas ekshumacji otrzymał numer 2628. Mogiła zawierała siedem szeregów zwłok. W szeregach ciała układano warstwami (6-8). Edmund Seroka spoczywał w szeregu VI w warstwie IV. Do mogiły wchodzono od strony lewej zwłoki układano od strony prawej. Ciało Edmunda Seroki leżało jako 21. w warstwie. Zidentyfikowano je na podstawie odnalezionych przy nim dokumentów, tj. wojskowego prawa jazdy, karty mobilizacyjnej.

Jego nazwisko wypisano na pomniku znajdującym się w bramie Korchowskiej w Tarnogrodzie. Edmund Seroka został pośmiertnie awansowany do stopnia porucznika przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Porucznika Edmunda Serokę wspominają jego bratanice z Tarnogrodu: p. Danuta Wancisiewicz i Michalina Kraczkiewicz:

- Stryj urodził się tutaj, w Tarnogrodzie, w 1905 r. W stopniu podporucznika artylerii w sierpniu 1939 r. otrzymał kartę mobilizacyjną i z wojny nie wrócił. Po latach okazało się, że Sowieci trzymali go w obozie, w Kozielsku. Z książki „Mord w Katyniu” ks. Jerzego Tucholskiego dowiedzieliśmy się, że podczas ekshumacji znaleziono przy zwłokach dokumenty naszego stryja: wojskowe prawo jazdy, odznakę, legitymację, kartę mobilizacyjną itd.”

Nazwisko por. E. Seroki umieszczono też na tablicy pomnika, jaki został odsłonięty przed kilkoma laty w Tarnogrodzie.

Sprawozdanie Komisji Technicznej o przebiegu prac w Katyniu”:
„Teren z dwóch stron bratnich mogił jest niski i mokry, lecz same mogiły położone są na miejscu wygórowanym, suchym i piaszczystym. Wielkość i głębokość poszczególnych mogił nie jest jednakowa, ze względu na warunki terenowe i trudności techniczne powstałe podczas pracy.
Dna wszystkich mogił są zupełnie suche i każda mogiła zawiera po kilka szeregów zwłok, każdy szereg po kilka warstw.
Górne warstwy układane były co najmniej na głębokości jednego metra poniżej terenu. Mogiły numerowane w kolejności ich powstawania, celem utrzymania kolejności numerów grzebalnych zwłok.
Zwłoki są ułożone głowami ku wschodowi, jedne obok drugich, głowy nieco wyżej, a ręce skrzyżowane na piersiach.
Każdą ułożoną warstwę zwłok przysypano ziemią na wysokość od 20 do 30 centymetrów.
W mogiłach I, II, III i IV zwłoki były układane poczynając od prawej strony, a to z powodu wnoszenia ich do mogiły od strony lewej.
Spis numerów zwłok pogrzebanych w każdej mogile jest załączony do niniejszego sprawozdania, jak również plan sytuacyjny mogił.”

BRATNIA MOGIŁA IV
Dr Wodziński – rok 1943

Rozpoczęto chować dn. 14 V 43 – zakończono dn. 24 V 43 r.
Pochowano 1220 zwłok

Od nr 541 - 559 i od nr 1940 do nr 3100 włącznie
Wchodzono do mogiły od strony lewej, a układano zwłoki od prawej strony

I szereg – 6 warstw
II szereg – 6 warstw
III szereg – 7 warstw
IV szereg – 6 warstw
V szereg – 8 warstw
VI szereg – 8 warstw
VII szereg – 7 warstw

Dopełnienia: I, II i III rzędu od lewej strony. Układano zwłoki od prawej strony.

VI szereg – 8 warstw
I warstwa
2362 – 2384(22’) (2362 NN) (2363 Popławski Franciszek) (2364 Zdeb Marcin) (2365 Kłaczyński Michał) (2366 Hotowski) (2367 Otto Aleksander) (2368 Jełowicki Stanisław) (2369 Sinicki Władysław) (2370 Rojecki) (2371 Filipiński Jan) (2372 Mistak Stefan) (2373 NN) (2374 N) (2375 Choronewski Władysław) (2376 Kręplicki Wacław) (2377 Krauze Franciszek) (2378 Milewski Władysław) (2379 NN) (2380 NN) (2381 Wróblewqski Edmund) (2382 Woliński Józef) (2383 Ułasiewicz Włodzimierz) (2384 NN)
II warstwa
2421 – 2444 (23’) (2421 Pepłowski Jerzy) (2422NN) (2423 Pociej Marian) (2424 NN) (2425 Hertz Stanisław) (2426 Król Józef) (2427 ….chlewicz Jan) (2428 Wajnrib J.) (2429 NN) (2430 Zasztowt Germann) (2431 Rieger Andrzej) (2432 NN) (2433 por. lek Ambroziewicz Włodzimierz) (2434 Schwarz Klemens) ( 2435 Harting Michał) ( 2436 Smalowski Jan) (2437 Igielski Roman) (2438 NN) (2439 NN) (2440 Maliński Roman) (2441 Pawłowski Czesław) (2442 Sylbersztajn Karol) (2443 Leszczyński Stanisław) (2344 NN)
III warstwa
2527 – 2553 (26’) (2527 Piemienow Konstanty) (2528 NN) (2529 Engiel Nikodem) (2530 Kułakowski Jan) (2531 Kraus Piotr) (2532 NN) (2533 NN) (2534 NN) (2535 NN) (2536 Słowiński Józef) (2537 Biernacki Tadeusz) (2538 Konopka Stanisław) (2539 Lachowwski Adam) (2540 Majorowicz Antoni) (2541 NN) (2542 Guttman Izaak) (2543 Walecki Władysław) (2544 NN) (2545 Czerniakowski Włodzimierz) (2546 Hopensztadt Szymon) (2547 NN) ( 2548 NN) (2549 Berensztein Fajwisch) (2550 NN) (2551 NN) (2552 Szmytkowski Tadeusz) (2553 Belicki Władysław)
IV warstwa
2608 – 2636 (28’) (2608 NN) (2609 Sokołowski Stefan) (2610 Hernes Tadeusz) (2611 Piotrowski Mieczysław) (2612 NN) (2613 Ciepielowski Marceli) (2614 NN) (2615 Kulikowski Michał) (2616 NN) (2617 Jankowski Mieczysław) (2618 Łazarewicz Romuald) (2619 NN) (2620 NN) (2621 Opieliński Edmund) (2622 Umiastowski Franciszek) (2623 NN) (2624 Hruby Zbigniew) (2625 NN) (2626 NN) (2627 Gąsowski K.) (2628 Seroka Edmund) (2629 NN) (2630 NN) (2631 Dormanowski Bogdan) (2632 Fuchlin Leonard) (2633 Filipiński Kazimierz) (2634 NN) (2635NN) (2636 NN)
V warstwa
2693 – 2718 (25’) (2693 NN) (2694 Szymeńczyk Łazarz) (2695 Świrski Franciszek) (2696 NN) (2697 Szydłowski Jerzy) (2698 NN ) (2699 NN) (2700 Winograd Henryk) (2701 NN) (2702 NN) (2703 Liebiedz Stanisław) (2704 Domaradzki Antoni) (2705 Cybulski Aleksander) (2706 Wiszogrod Stanisław) (2707 NN) (2708 Olszyński) (2709 Danikiewicz Edward) (2710 Grodzieński Henryk)(2711 prawn. Auc Antoni**) (2712 Szewczyk Konstanty) (2713 Fiodorenko Szymon******)(2714 NN) (2715 Jeszke Tadeusz) (2716 Rosenbaum Ludwik) (2717 NN) (2718 NN)
VI warstwa
2770 – 2796 (26’) (2770 Szumiała Witold) (2771 Czornik Jan) (2772 Trojanowski Sylwester) (2773 NN) (2774 Szurlej Henryk) ) (2775 NN) (2776 kpt. Zakrzewski Władysław*) (2777 kpt. Jabłoński Władysław*) (2778 Zatonski Stanisław) (2779 Lewoniecz Stanisław) (2780 Sanczak Henryk) (2781 NN) (2782 NN) (2783 Pininski Stanisław) (2784 NN) (2785 NN) (2786 NN) (2787 Niemiec Michał) (2788 Gąska Aleksander) (2789 NN) (2790 NN) (2791 Lindensstadt Juliusz) (2792 NN) ( 2793 Więckowski Władysław) (2794 Markowski Antoni) (2795 Znaidowski Wacław) (2796 Toczyski Tadeusz)
VII warstwa
2868 – 2894 (26’) (2868 NN) (2869 Witkowski Marian) (2870 Krochmalski Jan) (2871 Bentle Jan) (2872 NN) (2873 Glinicki Stanisław) (2874 NN) (2875 Ciepły Józef) (2876 Budmer Władysław) (2877 Filipowicz Stanisław) (2878 NN) (2879 Jonson Edward) (2880 Jaszcz Marion) (2881 NN) (2882 NN) (2883 Przybyszewski Makary) (2884 Dudinski Władysław) (2885 Lipowski Edward) (2886 Pusch Sergiusz) (2887 Kasprzak Franciszek) (2888 Zegleski Władysław) (2889 NN) (2890 NN) (2891 Przychodzki Marian) (2892 ppor Chliński Piotr) (2893 NN) (2894 Polok Paweł)
VIII warstwa
2948 – 2975 (27’) (2948 Walkowiak Józef ) ( 2949 Hawranko Konrad) ( 2950 Kącki Henryk) (2951 NN) (2952 Rodz Cezary) (2953 NN) (2954 Jankiewicz) ( 2955 NN) (2956 NN) (2957 Pawłowski Edmund) (2958 Słojaczyk Bronisław) ( 2959 Lindner Jan ) 2960 NN ) (2961 Heurich Jan) (2962 Psuja Bolesa)w) (2963 Łuczak Stefan) ( 2964 Zalewski Czesław) (2965 NN) (2966 NN) (2967 Kofluk Jan) (2968 NN) (2969 Perenz Kazimierz) (2970 NN) (2971 Czysewki Jerzy) (2972 Błędski Bolesław) (2973 Paluch Józef) ( 2974 NN) (2975 Chociłowski Władysław)

Kontakt

Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II

ul. Szkolna 16
23-407 Tereszpol-Zaorenda
tel.: +48 84 687 6033
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

E-dziennik

Vulcan

Gmina Tereszpol

BIP

Biuletyn informacji publicznej

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza