Przedszkole 2019/20

 W dniach 19-25.05.2020 r. w grupie 6-latków był realizowany "Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej"-"Czyste powietrze wokół nas".

Dzieci uczyły się radzenia sobie w sytuacjach, gdy dorośli palą papierosy.

Dowiedziały się, jak chronić się przed skutkami biernego palenia, poznały źródła i rodzaje dymów. Nauczyły się "Piosenki o Dinku".

Przez "poważną" tematykę przeprowadzali je rodzice i Dinek, według zdalnych wskazówek nauczyciela-wychowawcy.